Picard

Music Tagger

نرم‌افزاری برای تگ کردن فله‌ای فایل‌های موسیقی که با Qt نوشته شده بنابراین در سیستم‌عامل‌های مختلف قابل نصب است.

دریافت اتوماتیک تگ‌ها

Picard توسط MusicBrainz ساخته شده و قابلیتی که آن را از تگرهای دیگر مجزا می‌کند، امکان تگ خودکار فایل‌های موسیقی به کمک پایگاه اطلاعات این سایت است. برای این کار کافی است یک نرم‌افزار fingerprinting مثل chromaprint نصب و مطابق تنظیم شود. با اضافه کردن فایل‌های موسیقی و انتخاب گزینه Scan (Ctrl + Y) امضای فایل‌ها جستجو می‌شوند و در صورتی که اطلاعات آلبوم وجود داشته باشد، به فایل اضافه می‌شوند.

تنظیم AccoustID در Picard (از منوی Options/Options)
application*

  1. Chromaprint website

۱۳۹۱/۰۹/۱۲ ۲۲:۴۰:۲۴